för social förändring

Både individuell och social förändring

Vi är lösningsfokuserade praktiker/utövare och vi tror att lösningsfokuserad praxis är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa människor att leva det liv de önskar leva.

Vi vet att lösningsfokuserad praxis kan hjälpa människor att stå ut med världen och att fungera inom den. Ibland dock, är det världen som behöver förändras.

Vi tror att sådana stunder ökar eftersom vi ofta ser världen i kris, socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Vi tror att dessa publika frågor inte ska översättas till privata bekymmer, och därför är vi engagerade för social förändring. Vi tror att kraften i den lösningsfokuserade ansatsen kan nyttjas i främjandet av social rättvisa.

Vi tror att social förändring kräver social handling och att lösningsfokuserade praktiker kan arbeta kollektivt, genom att ta och skapa tillfällen att arbeta med grupper, organisationer och lokalsamhällen, och att bidra i kollektiva handlingar som leds av andra, inklusive av människor som är experter genom egen erfarenhet.

Vi tror att lösningsfokuserat arbete med individer och familjer är fortsatt viktigt; och att detta kan utvidgas till kollektiva och lokalsamhälleliga sammanhang, och att det finns många exempel där detta redan händer.

Vi tror att lösningsfokuserat arbete med individer, fokuserat på individuell förändring, också bör ta hänsyn till de sociala, kulturella och politiska sammanhangen runt människors liv.

Vi tror att maktanalyser och medvetenhet om maktrelationer är grundläggande för allt förändringsarbete, vare sig vi arbetar med individer eller grupper, eller om vi bidrar till eller arbetar tillsammans i kollektiva handlingar.

Att arbeta för social rättvisa

Våra bästa förhoppningar för social rättvisa är manifesterade i en önskad framtid av samhällen som karaktäriseras av jämställdhet, ömsesidighet och medberoende, och som gör det möjligt att människor kan leva fullgoda liv på deras egna villkor.

Vi tror att det finns och alltid funnits ögonblick av denna framtid och framsteg i denna riktning, varhelst människor har kommit samman för ett bättre samhälle.

Vi är inspirerade av dem som har kampanjat för social rättvisa inom sina egna samhällen.

Vi är också inspirerade av de kampanjande och reformerande socialarbetare i deras professions början, av de kritiska och radikala psykologer som arbetar för social förändring, av kritiska psykiatriker som utmanar medikaliseringen av vardagsliv och missbruk av psykiatrin, av pionjärerna inom universell utbildning runt omkring i världen, av arbetare i lokalsamhället som arbetar tillsammans med människor för att utveckla och agitera för förändring, och av många andra dessutom.

De är en del av vår önskade framtids historia.

För att förverkliga våra förhoppningar, siktar vi på att utveckla vår lösningsfokuserade praxis så att

  • den bekräftar de sociala, strukturella och miljömässiga orsaker till människors oro och svårigheter
  • dess applicering med individer tar hänsyn till deras sociala sammanhang
  • den går bortom individens sfär och omfamnar kollektiv och sociala handlingar
  • vi utvärderar den sociala effekten av vårt lösningsfokuserade arbete, till exempel genom att främja social rättvisa och jämställdhet, att gå förbi utvärdering som bara fokuserar på individuell förbättring
  • vi bygger länkar till rörelser för social rättvisa och jämställdhet, och med praktiker med andra ansatser som är engagerade för samma mål, så att vi lär oss av varandras arbete
  • vi bygger länkar med experter av erfarenhet och med brukarorganisationer samt gör oss ansvariga inför dem
  • den är lättåtkomlig som en ansats, användbar av vem som helst som försöker göra en positiv förändring, vilket även inkluderar den som en form för kollegialt stöd
  • vi kritiskt reflekterar över de idéer och metoder vi använder
  • vi kritiskt reflekterar på det sätt vårt arbete skapar eller bibehåller förtryck, både i den lösningsfokuserade communityn och i den vidare kontexten av vårt arbete.

Vi bjuder in våra jämte lösningsfokuserade praktiker

Att delta med oss i våra kollektiva mål, för en lösningsfokuserad praxis som både behåller dess kraft som en ansats för individuell och organisatorisk förändring, och är en socialt medveten lösningsfokuserad praxis, en kampanjande lösningsfokuserad praxis, en kritisk lösningsfokuserad praxis som vi delar i solidaritet med våra lokalsamhällen och är tillgänglig för dem som är mest utsatta för social orättvisa.

Det Lösningsfokuserade Kollektivet Juli 2019

Det lösningsfokuserade kollektivet (The Solution-Focused Collective) är en obunden och flytande samling av lösningsfokuserade praktiker från olika delar av världen, som delar en tro på den potential som finns i den lösningsfokuserade ansatsen för att hjälpa till och stödja social förändring, mot en större social rättvisa.

(En första översättning av Jonas Wells och Tom Andersson augusti 2019)