МАНИФЕСТ

Към индивидуална и социална промяна

Ние практикуваме Фокус към решения и вярваме, че този подход е мощен инструмент в подкрепа на хората да живеят живота, който искат.

Знаем, че фокусираните към решения практики са опора на хората, когато  действат и сполучват в света. Понякога, обаче, се налага самият свят да се промени и напоследък това се налага все по-често. Свидетели сме на чести социални, политически, икономически и екологични кризи. Вярваме, че подобни обществени изпитания не бива да се превръщат в лични беди и именно на тази социална промяна сме посветили усилията си.

Убедени сме, че силата на Фокус към решения може да бъде впрегната за постигане на социална справедливост.

Вярваме, че социалната промяна иска социални действия и че практикуващите Фокус към решения могат да обединят сили и да намират възможности да работят с групи, организации и общности. Могат и да участват в колективни действия, предвождани от други хора с натрупани умения и опит.

Индивидуалната и фамилната фокусирана към решения практика остава много важна. Вярваме, че можем да я разрастваме към по-големи колективи и общности.

Добре е, също така, да се обръща внимание на социалните, културните и политически обстоятелства в живота на хората. Вярваме, че разбиранията за властта и съзнанието за властовите взаимоотношения са съществени елементи от всяка едно действие, което цели промяна – независимо дали става дума за индивидуална работа или занимание с групи, или пък за колективни действия.

Стремеж към социлна справедливост

Стремим се към социална справедливост, равенство, взаимност и свързаност вътре в общностите, за да живеят хората пълноценно и сами да определят бъдещето си.

Вярваме, че частици от това бъдеще вече са налице, както е очевиден и напредъкът, тогава когато хората са се обединили в името на доброто.

Вдъхновяват ни тези, които ратуват за социална справедливост в своите общности. Вдъхновяват ни борбените и прозорливи социални работници, мислещите и радикални психолози, които работят за социалната промяна, непримиримите психиатри, които се опълчват към безразборната употреба на медикаменти в ежедневието и злоупотребите с психиатрията, пионерите на универсалното образование, и много, много други. Тези хора са част от историята на нашето желано бъдеще.

За да осъществим надеждите си, възнамеряваме да изградим практики, при които

  • разпознаваме причините – социални, структурни и тези в околната среда – за трудностите и нещастието на хората
  • при индивидуална работа взимаме предвид социалния контекст на човека
  • прекрачваме отвъд царството на индивида и обхващаме колективните и социални действия
  • преценяваме въздействието на работата си в рамки по-широки от тези на индивидуалния напредък
  • изграждаме връзки с движенията за социална справедливост и равенство, с посветени колеги от други сфери, така че да се учим едни от други и да обогатяваме работата си
  • правим Фокус към решения достъпен подход и подкрепяме всички, които биха искали да променят нещата към по-добро
  • внимателно обмисляме идеите и практиките си
  • преценяваме въздействието на нашата работа върху властовите отношения както в общността на практикуващите Фокус към решения, така и в по-широк контекст

Каним колегите си от фокусираната към решения общност!

Да се обединим в името на колективни цели за фокусирана към решения практика, която запазва силата си на подход към индивидуална и организационна промяна, и също така носи белезите на социалност и борбеност. Солидаризираме се с нашите общности и правим практиката достъпна за най-силно засегнатите от социалната несправедливост.

Translation by Leah Davcheva of AHA Moments

Please click on the DOWNLOAD button below to read the Solution Focused Manifesto in Bulgarian.