Egyéni és társadalmi változás 

Megoldásfókuszú szakemberekként hisszük, hogy a megoldásfókuszú megközelítés egy nagyszerű eszköz, amivel segíthetjük egymás elmozdulását afelé az élet felé, amire szemlélyesen vágyunk.

Tudjuk, hogy a megoldásfókuszú megközelítés segít, hogy megküzdjünk a világgal és megfelelően működjünk benne. Néha mégis éppen a világ az, aminek változnia kellene. 

Hisszük, hogy egyre többször fordul elő ez a “néha”, hiszen látjuk, milyen gyakoriak a társadalmi, politikai környezeti válságok a világban. Hisszük, hogy ezeknek a társadalmi ügyeknek nem szabad egyéni gondokká válniuk, ezért elkötelezzük magunkat a társadalmi változás mellett.

Hisszük, hogy a megoldásfókuszú megközelítés erejét a társadalmi igazságosságra való törekvések szolgálatába állíthatjuk. 

Hisszük, hogy a társadalmi változás társadalmi akciókat hív életre, és hogy a megoldásfókuszú szakemberek együtt megragadhatják és megteremthetik a csoportokkal, szervezetekkel és közösségekkel való munka, és a mások – például tapasztalati szakértők –  által vezetett közös cselekvéshez való csatlakozás lehetőségeit.

Hisszük, hogy az egyénekkel és családokkal végzett megoldásfókuszú munka továbbra is fontos marad; illetve, ahogy létező példák bizonyítják, e munka kitejeszthető a kollektív és közösségi  színterekre is. 

Hisszük, hogy az egyénekkel zajló, egyéni változást központba helyező munkának figyelmet kell fordítania az életünk társadalmi, kutlurális és politikai összefüggéseire. 

Hisszük, hogy a hatalmi viszonyok elemzése és tudatos kezelése nélkülözhetetlen összetevője a változási folyamatokban való részvételnek, akár egyénekkel vagy csoportokkal dolgozunk, akár valamilyen kollektív tevékenységben veszünk részt. 

A társadalmi igazságosságért dolgozunk

A legjobb reményünk és vágyott jövőnk az egyenlőségen, kölcsnösségen és egymásra utaltságon alapuló közösségekben testet öltő társadalmi igazságosság, amely képessé tesz minket arra, hogy a saját elképzeléseink szerinti, beteljesült életet élhessünk.

Hisszük, hogy e jövőnek és az irányába való elmozdulásnak mindig is voltak és vannak is előjele, amikor közösen cselekszünk egy nagyobb jó érdekében. 

Azok inspirálnak minket, akik a társadalmi igazságosságért dolgoznak a saját közösségeiken belül.

Inspirál minket a szociális munkások aktivizmusa és sok-sok újítása a szakterület létrejötte környékén. Inspirálnak minket a társadalmi változásért dolgozó kritikai pszichológusok, a hétköznapi élet medikalizációja és a pszichiátria lejáratása ellen küzdő  kritikai pszichiáterek, a globális oktatás úttörői szerte a világon, akik a közösség részeként válnak a fejlődés és a változás mozgatórugóivá, és még sokan mások. 

Ők mind részei a vágyott jövőnk történelmének.

Hogy valóra váltsuk a vágyainkat, saját megoldásfókuszú gyakorlatunk fejlesztésére törekszünk, úgy, hogy 

  • elismerjük az egyéni fájdalmak és nehézségek társadalmi, strukturális és környezeti okait.
  • figyelmet fordítunk egyéni ügyfeleink társas, társadalmi környezetére
  • kiterjesztjük a gyakorlatunkat az egyénen túlra, a kollektív és tárdadalmi cselekvés területére.
  • megvizsgáljuk a megoldásfókuszú munkánk társadalmi hatását, például a társadalmi igazságosság és egyenlőség területén, meghaladva ezzel azt a megközelítést, amely kizárólag az egyéni fejlődést vizsgálja.
  • kapcsolatokat építünk a társadalmi igazságosság és egyenlőség mozgalmaival és más irányzatoknak a fenti eszmék felé elkötelezett szakembereivel, hogy tanuljunk egymástól és erősítsük egymás munkájának hatásait. 
  • kapcsolatokat építünk a tapasztalati szakértőkkel illetve a közszolgáltatások felhasználói csoportjaival, valamint felelősségre vonhatóvá tesszük magunkat feléjük.
  • segítünk az általunk használt megközelítést mint a pozitív változás létrehozásának hasznos eszközét széles körben elérhetővé tenni, akár személyes támogatás formájában is.
  • kritikusan vizsgáljuk az általunk használt ötleteket és módszereket.
  • kritikusan vizsgáljuk a saját munkánknak az elnyomás létrehozásában vagy fenntartásában betöltött szerepét mind a megoldásfókuszú közösségen belül, mind a munkánk tágabb környezetében.

Hívjuk a megoldásfókuszú szemlélettel dolgozó társainkat!

Csatlakozzatok közös szándékainkhoz egy olyan megoldásfókuszú megközelítésért, amely megmarad hasznosnak lenni egyéni és szervezeti változásokban, és emellett képes egy társadalmi, aktivista és kritkai szemléletű megoldásfókuszú megközelítés is lenni; egy olyan megoldásfókuszú megközelítés, amit szolidárisan megosztunk a közösségeinkkel és elérhetővé, használhatóvá tesszük azok számára, akiket legerősebben súlyt a társadalmi igazságtalanság. 

Megoldásfókuszú Kollektíva olyan megoldásfókuszú szakemberek laza nemzetközi csoportosulása, akik hiszik, hogy a megoldásfókuszú megközelítés a társadalmi változás létrehozásának és a társadalmi igazságosság erősítésének szolgálatába állítható. 

Eredeti szöveg forrása